Comissió pro-PLATAFORMA PER LA REPÚBLICA VALENCIANA. Grup de les persones que organitzen i promouen la convocatòria de la reunió fundacional de la PLATAFORMA per la REPÚBLICA VALENCIANA. Té com a missió REDACTAR UNA PONÈNCIA POLITICA/ ORGANITZATIVA I CONVOCAR LA REUNIÓ FUNDACIONAL I CONSTITUTIVA de la PLATAFORMA PER LA REPÚBLICA VALENCIANA. Contacte: info@germanies.net

“Més de quatre dècades després de l’aprovació de la Constitució Espanyola del 1978 es constata la impossibilitat d’una plena democratització de l’Estat per la resistència de les velles estructures del règim anterior i per la falta de voluntat política dels grans partits espanyols.”
(…)
“Durant els últims anys, coincidint amb l’aparició de grans corrents polítics, tant en l’àmbit estatal com en el de les seves minories nacionals, que han qüestionat el resultat de la Transició, l’Estat ha entrat en una etapa de regressió cap a una política de caràcter cada vegada més autoritari, menys democràtic i més repressiu.”