A 15 de febrer de 2021.
La MESA   de la 1ª CONVENCIÓ PER LA REPÚBLICA VALENCIANA
D’acord amb l’Ordre del dia i el Reglament de la Convenció, que diuen:
– L’ordre del dia de la Convenció:
3.Ponència estratègica. [del 15 de febrer al 22 d’abril]
3.1. Primera presentació per part dels ponents elegits per la MESA. [15 febrer]

– I el punt 7.3 del Reglament:
7.3. El 15 de febrer 2021, la MESA informa dels ponents de la Ponència i fa públic un primer esborrany. Els adscrits a la CONVENCIÓ tindran fins el 8 de març de 2021 a les 24:00 per a fer arribar els seus comentaris i suggeriments en l’elaboració de la Ponència a info@germanies.net .

ACORDA
1. Nomenar com a ponents de la Ponència estratègica de la Convenció a Víctor Baeta i Jaume Ferrà.
2. Fer pública, per els membres adscrits a la Convenció, el primer esborrany de la Ponència estratègica.

RECORDA
Que el Calendari lligat a la Ponència és:
15 febrer. Primera exposició de la Ponència per els adscrits a la CONVENCIÓ.
7  març. Data límit per incorporar-se a la CONVENCIÓ. Tancament del cens.
8 març. Data límit per a fer arribar suggeriments a la Ponència.
10 març La MESA i els ponents fan publica la proposta definitiva de la Ponència.
Del 10 al 31 març. Període per a presenta esmenes.
Del 31 de març al 10 d’abril. Negociació d’esmenes, si existeixen.
Del 10 al 19 d’abril. Exposició i valoració d’esmenes. Consolidació del text.
Dimarts 20 d’abril  Exposició de la Ponència i esmenes vives.
Dijous 22 d’abril de 00:00 a 22:00 Votació telemàtica de la Ponència i de les esmenes vives. La MESA dóna els resultats a les 23:00 i a les 23:45 fa la proposta de Coordinador/a.