(18/02/2021) ACORD de la MESA de la 1ª CONVENCIÓ PER LA REPÚBLICA VALENCIANA

1. La Mesa considera que cal eixamplar la base d’adherits/des a la CONVENCIÓ, així com la implantació territorial, per la qual cosa proposa al conjunt dels adherits/des que cadascú aporte dos nous adherits/des a la iniciativa, durant el procés de la Convenció per a constituir el moviment republicà en marxa, que es preveu finalitze en el mes d’abril.

2. La Mesa, amb el mateix objectiu que en el punt anterior, obrirà un espai d’adhesió directa a la Convenció a través de la pàgina germanies.net, que quedaran inscrites si compten, preferiblement, amb l’aval de dos adherents. El cens per a participar amb veu i vot es tancarà el 7 de març.

3. El cens d’adherents només serà accessible als membres de la Mesa.

4. La Mesa accepta que en les comunicacions i en la participació, cada adherent puga adoptar un “nom de lluita”, que només estarà vinculat a la identitat real en el cens, que sols per a la MESA serà accessible.

5. La Mesa només cedirà l’accés al cens d’adherents a l’òrgan de què es dote la Convenció quan aquesta finalitze el seu procés i quede constituït el moviment del republicanisme valencià.